Εντοιχισμού

Εντοιχιζόμενες μπαταρίες: Είναι οι επίτοιχες μπαταρίες. Το σώμα (ο μηχανισμός) είναι κρυμμένος στον τοίχο και η ελευθερία του πάγκου μεγαλώνει για καλύτερη λειτουργικότητα. Θα βρείτε μπαταρίες εντοιχιζόμενες 2 οπών (ξεχωριστά η παροχή νερού με το πόμολο), με πλακέτα (παροχή και πόμολο σε μια πλακέτα μαζί), ηλεκτρονικές ή αυτοκλειόμενες πάντα όμως με επιλογή στο στυλ που θέλετε να δώσετε.