Νιπτήρα 3 Οπών

3 οπών: πάντα με θύμηση σε κάτι από τα παλιά. Στο κέντρο η βρύση, δεξιά το κρύο και αριστερά το ζεστό. Και εκεί όμως η ποικιλία είναι μεγάλη. Άλλοτε το ρουξούνι μικρό και κοντό ενώ άλλοτε ψηλό και μακρύ. Τα πομολάκια να εναλλάσσονται με έντονες καμπύλες ή πολύ απλά.